2018

De kern van ons bestaan

Dagelijks zijn wij bezig om Rotterdammers die in aanmerking komen voor een corporatiewoning, goed, betaalbaar en met plezier te laten wonen.

Onze klanten

De Rotterdamse bevolking groeit. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Daarnaast vergrijst de stad in snel tempo.

Vastgoed

In 2018 hebben wij een extra stap gezet om ook in de toekomst iedereen een passende woning te kunnen bieden. We hebben weer fors geïnvesteerd in nieuwbouw en in planmatig onderhoud.

Onderhoud

Prettig wonen begint bij een goed onderhouden woning zonder gebreken. Voor bewoners is de kwaliteit van onze woningen essentieel. In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze woningen.

De menselijke maat

Onze bewoners staan centraal bij alles wat we doen. Bij elk contact met bewoners willen we het verschil maken door zo goed mogelijk in te spelen op hun wensen, behoeften en verwachtingen. We lossen problemen snel op en op de juiste manier.

Onze dienstverlening

Om onze dienstverlening verder te verbeteren, hebben we in 2018 geïnvesteerd in twee trajecten: digitalisering en klanthouding van onze medewerkers.

Meedoen en invloed

In 2018 hebben we gezocht naar manieren om het belang van bewoners nog meer te borgen in onze bedrijfsprocessen. We willen dat onze bewoners meedoen en invloed hebben. Meedoen stimuleren we onder meer door kwetsbare groepen te ondersteunen.

Duurzaamheid en circulariteit

Woonstad Rotterdam is ambitieus en vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Wij hebben de ambitie om voor het jaar 2050 onze gehele woningvoorraad CO2-neutraal te maken.

Energietransitie

In 2018 hebben we nadrukkelijk ingezet op een meer gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met andere partijen. We willen versneld afscheid nemen van het aardgas.

Circulair bouwen en verbouwen

In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar meer circulariteit. Uiteindelijk willen we onze processen fundamenteel herzien om samen met ketenpartners de kringlopen van bouw- en sloopmaterialen helemaal te sluiten. Zover is het nog niet.