2018

Onderhoud

Prettig wonen begint bij een goed onderhouden woning zonder gebreken. Voor bewoners is de kwaliteit van onze woningen essentieel. In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze woningen. We hebben 262 complexen op asbest onderzocht en 30.000 woningen op toegankelijkheid. Ook zijn meerdere schimmel- en zwamonderzoeken gedaan. De uitkomsten zijn gebruikt om onze onderhoudsstrategie aan te scherpen. We hebben nu nog beter in beeld wat nodig is om onze ambitie waar te maken, namelijk dat over tien jaar al onze woningen kwalitatief op orde zijn. Dat betekent het wegnemen van bouwkundige gebreken, zoals funderingsproblemen, asbest, schimmel en zwam. Verder pakken we ‘binnenpakketten’ en onveilige situaties aan en verduurzamen we de woningen.

Nieuwe samenwerkingen

Voor het onderhoud van onze woningen werken we nauw samen met de beste en meest geschikte marktpartijen en leveranciers. In 2018 hebben we op de thema’s liften en reparatieverzoeken langjarige raamcontracten afgesloten met vier marktpartijen. Voor het onderhoud aan daken hebben we belangrijke stappen gezet die begin 2019 leidden tot een langjarige overeenkomst.

In de contracten staan scherpere afspraken over prestatie, kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, uitwisseling van kennis en vermindering van faalkosten. Vanzelfsprekend worden ook de klant en klanttevredenheid meegenomen. De samenwerking is gebaseerd op de ambitie samen de beste te willen zijn. Door de zekerheid van meerjarige samenwerking, kunnen marktpartijen investeren in betere oplossingen en werkprocessen.

Werken in productgroepen

Veel woningen in een straat of buurt vragen om gelijktijdige aanpak van een specifiek onderhoudsaspect. Bijvoorbeeld als het gaat om asbest, funderingen, zwam, schimmel, gevels, liften of technische installaties. In 2018 hebben we het werken in productgroepen verder geprofessionaliseerd. Binnen een productgroep bundelen en ontwikkelen we specialistische kennis en deskundigheid. Dat leidt tot een efficiëntere, meer professionele en resultaatgerichte werkwijze rondom de afzonderlijke onderhoudsthema’s.

Reparatieverzoeken

Onze bewoners verwachten een adequate afhandeling van hun reparatieverzoek. Bewoners gaven ons in 2018 gemiddeld het rapportcijfer 7.3. Ons ambitieniveau ligt hoger, namelijk dat 75% van onze klanten ons een 8 of hoger geeft. De marktpartijen gaan niet alleen intensiever en voor langere tijd met ons samenwerken, maar ook met de ketenpartners waarmee zij werken. Het doel is een meer resultaatgerichte samenwerking. Zo kunnen we reparaties goedkoper, sneller en efficiënter uitvoeren.

reparatie/onderhoudsverzoeken melding

2018

2017

2016

telefonisch

147.402

134.692

149.178

reparatie-App

4.556

21.935

20.698

digitaal 1

17.983

12.500

23.119

overig 2

9.708

9.266

19.670

 

179.649

178.393

212.665

  • 1 digitaal: e-mail, webformulier, melding persoonlijke pagina, twitter, Facebook
  • 2 overig: persoonlijk, via de balie of tijdens een huisbezoek

Praktisch voorbeeld: Snel gefikst met de bakfiets 

In 2018 zijn we gestart met onze Snel gefikst fiets. Melden bewoners een eenvoudige reparatie, dan rijdt onze reparateur op zijn Woonstad-bakfiets naar het adres. Voordelen: hij is vaak sneller dan een auto, hij kan voor de deur parkeren, hij is milieuvriendelijk en hij maakt ons zichtbaar in de wijk.

Mutatieonderhoud

Mutatieonderhoud draagt in belangrijke mate bij aan ons doel om de kwaliteit van onze woningen te verhogen. Vertrekt een huurder dan brengen we de woning of bedrijfsruimte naar een vastgestelde basisnorm voor de volgende huurder. Het gaat dan om het vervangen van badkamers, keuken, toiletten en installaties.

niet-planmatig onderhoud x € 1.000

kosten 2018

kosten 2017

reparatieverzoeken

18.180

16.957

mutatieonderhoud

20.842

19.359

totaal

39.022

36.316

planmatig onderhoud (gesplitst) x €1.000

2018

2017

conditiemeting onafhankelijk 1

4.814

5.659

conditiemeting afhankelijk 2

43.010

43.745

PO contractonderhoud 3

8.583

8.872

PO energetisch 4

5.195

4.384

totaal realisatie + transitoria

61.602

62.661

onderhoudskosten x € 1.000

2018

2017

planmatig onderhoud

61.602

62.661

niet-planmatig onderhoud

39.022

36.316

markttechnische ingrepen

5.372

6.915

totaal

105.996

105.892