2018

Vastgoed

In 2018 hebben wij een extra stap gezet om ook in de toekomst iedereen een passende woning te kunnen bieden. We hebben weer fors geïnvesteerd in nieuwbouw en in planmatig onderhoud.

Technische en energetische kwaliteitseisen zijn verder aangescherpt. Bovenop het reguliere onderhoudsprogramma hebben we extra investeringen gedaan in funderingsherstel, woningkwaliteit (zoals nieuwe keukens en badkamers), verduurzaming en hergebruik van (bouw)materialen.

Samenstelling voorraad

vastgoedportefeuille

 

totaal

DAEB

niet-DAEB

zelfstandige huurwoningen

sociaal(+)

43.268

39.885

3.383

 

geliberaliseerd

3.158

0

3.158

zelfstandige huurwoningen totaal

 

46.426

39.885

6.541

onzelfstandige huurwoningen

 

4.269

4.268

1

bedrijfsruimten, winkels

 

1.658

18

1.640

parkeerplaatsen

 

2.700

0

2.700

MVE woningen, MGE woningen & Fair Value woningen

 

5.319

0

5.319

totaal

 

60.372

44.171

16.201

Vernieuwing van de portefeuille

Tien jaar lang vernieuwt Woonstad Rotterdam ieder jaar gemiddeld 1,5% van haar woningvoorraad. Dat leidt op termijn tot minder klachten, minder onderhoudskosten en minder CO2-uitstoot. In 2018 werd gestart met de bouw van 892 woningen en zijn er 720 nieuwe woningen opgeleverd. In totaal is in het verslagjaar 1,4% van de woningvoorraad vernieuwd. Behalve met nieuwbouw van sociale- en marktwoningen (vrijesector huur en koop), doen we dat ook met grootscheepse renovatie en transformatie.

opleveringen

aantal

huur/koop

categorie

type

De Hoek (Binnenweg/Mauritsweg)

77

huur

niet-DAEB

transformatie

Vliegerstraat

31

huur

niet-DAEB

transformatie

Paradijshof

44

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Jaffa fase 2 blok B

24

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Jaffa fase 2 blok A

12

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

funderingsherstel Cluster 1 Kralingen

83

huur

DAEB

renovatie

funderingsherstel Cluster 0 Oude Noorden

15

huur

DAEB

renovatie

Schutterskwartier 1A

9

huur

DAEB

transformatie

Sterflats fase 3 - Vinckenbrinck

156

huur

DAEB

renovatie

Middelharnis fase 4

57

huur

DAEB

transformatie

Era flat fase 3 - Stresemanplaats

175

huur

DAEB

renovatie

Struisenburgdwarsstraat

25

huur

DAEB

transformatie

herbestemming 's Gravendijkwal 8

12

huur

DAEB

transformatie

totaal opgeleverd

720

   

bouwstarts

aantal

huur/koop

categorie

type

Bloklandstraat fase 2

16

huur

niet-DAEB

nieuwbouw

funderingsherstel cluster 2A Kralingen

14

huur

DAEB

renovatie

funderingsherstel cluster 2A Kralingen

11

huur

niet-DAEB

renovatie

funderingsherstel cluster 4 Kralingen

15

huur

DAEB

renovatie

funderingsherstel cluster 4 Kralingen

19

huur

niet-DAEB

renovatie

Drents Plantsoen

26

huur

DAEB

nieuwbouw

Van Haeftenstraat

11

huur

DAEB

nieuwbouw

Raamsdonk-Sliedrecht-Fijnaart

102

huur

DAEB

renovatie

Schutterskwartier 2A1

28

huur

DAEB

transformatie

Sterflats fase 3 - Vinckenbrinck

156

huur

DAEB

renovatie

Wagenberg

64

huur

DAEB

transformatie

Era flat fase 3 - Stresemanplaats

175

huur

DAEB

renovatie

Funderingsherstel cluster 2B Woningen

46

huur

DAEB

renovatie

Funderingsherstel cluster 2B BOG

14

huur

niet-DAEB

renovatie

Van Lennepstraat

194

huur

DAEB

renovatie

Van Lennepstraat

1

huur

niet-DAEB

renovatie

totaal start bouw

892

   

Funderingsherstel

Meer dan 20.000 woningen in Rotterdam zijn gebouwd op houten palen die de laatste jaren door de verlaging van de grondwaterstand geheel of gedeeltelijk droog zijn komen te staan. Het gevolg is aantasting van de fundering.

Bij minstens 4.500 woningen van Woonstand Rotterdam moet daarom de fundering hersteld worden, bij de helft moet dat zelfs binnen enkele jaren gebeuren. In 2017 zijn we gestart met het vervangen van aangetaste funderingen. Daarnaast is in 2018 van 1.200 woningen de fundering onderzocht.

In 2018 hebben we samen met bewoners en bouwpartijen goed gekeken naar de wijze waarop we deze projecten het beste kunnen uitvoeren. Van die evaluatie hebben we geleerd. Funderingsherstel is erg intensief en geeft veel overlast. In de eerste plaats hebben we met de bouwpartners het technisch traject zoveel mogelijk versimpeld en verbeterd, waarbij de overlast beperkt blijft. Bovendien zullen we in het vervolg in specifieke situaties de bewoners eerder tijdelijke woonruimte aanbieden. Ook hebben we afspraken gemaakt om de bewoners nog eerder en uitvoeriger te informeren over de werkzaamheden. Duidelijke communicatie voorkomt misverstanden.

De omvang van de opgave vraagt om extra inzet en een grootschalige aanpak. Onze ambitie is om jaarlijks van 250 woningen de funderingen te herstellen. Daarom zijn we met onze aannemers meerjarige samenwerkingen aangegaan. Dat stelt ons in staat het vervangen van funderingen verder te standaardiseren en te versnellen. Daarmee verkorten we ook de periode van overlast voor bewoners.