2018

Digitalisering

Digitalisering is een nieuw speerpunt binnen Woonstad Rotterdam. 2018 was het eerste volledige kalenderjaar van het team Digitale Innovatie en Transformatie. De focus lag op het bouwen van een sterk fundament om klaar te zijn om processen verder te digitaliseren en te starten met het werken met slimme data. Eerst moet het fundament op orde zijn, pas dan kan gebouwd worden. In 2018 is duidelijk vooruitgang geboekt. De resultaten daarvan worden merkbaar in 2019.

Nieuwe website

Eind 2018 is gestart met de bouw van een nieuwe website met meer selfservice-mogelijkheden voor bezoekers. De nieuwe website gidst de bezoeker naar de juiste pagina en begrijpt de context van een huurder. De huurder kan bijvoorbeeld direct in de agenda van de aannemer een onderhoudsverzoek indienen en de status van onderhoudsmelding volgen. In de toekomst kunnen we huurders die de website bezoeken automatisch herkennen en verder begeleiden. De volgende stap is het toevoegen van een slimme chatbot aan de website, die aan de huurder 24/7 gepersonaliseerde antwoorden kan geven.

Vastgoed Informatie Programma (VIP)

In 2018 is het VIP gestart. We hebben onderzocht hoe we integraal onze vastgoeddata kunnen beheren met BIM. Daarin worden alle gegevens per complex vastgelegd en up-to-date beheerd: van aantal woningen en technische gegevens tot contactgegevens van beheerders en onderhoudsbedrijven. Een leveranciers-selectietraject voor ondersteunende software is afgerond en de eerste BIM-modellen zijn inmiddels opgeleverd.

Centrale databron en complexlijst

Om gebruik te maken van slimme data is een centrale databron een vereiste. De opgeslagen data gebruiken we voor meerdere doelen. Slimme data helpen bijvoorbeeld bij het voorspellen van betalingsachterstanden van individuele bewoners. We kijken ook met data waar zich risico’s voordoen op woonfraude of bij welke woningen er een grotere kans op mutatie is.

Pilot Huurpaspoort

In 2018 hebben we een pilot uitgevoerd met het Huurpaspoort. Het Huurpaspoort bestaat uit een innovatieve dienst, die een koppeling legt tussen onder meer DigiD, MijnOverheid en de Belastingdienst. Wie een vrije sector huurwoning van ons gaat huren, verzamelt met het Huurpaspoort alle persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de toewijzing. Van legitimatiebewijs tot inkomensverklaringen. Het Huurpaspoort brengt het verzamelen en met ons delen van de complete gegevens terug tot enkele handelingen. We hoeven niet meer meermaals contact te zoeken om alle gegevens compleet te krijgen. De potentiële huurder kan in een keer alles digitaal opleveren, zonder thuis op zoek te hoeven in de eigen administratie.