jaarverslag 2019

Duurzaamheid en circulariteit

Woonstad Rotterdam is ambitieus en vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Wij hebben de ambitie om voor het jaar 2050 onze gehele woningvoorraad CO2-neutraal te maken. En door hergebruik en herbestemming van sloopafval en bouwmaterialen willen we een belangrijke bijdrage leveren aan een kringloopeconomie. Wij zien het als onze maatschappelijke rol om op dit gebied een voortrekkersrol te vervullen.