jaarverslag 2019

Energietransitie

In 2018 hebben we nadrukkelijk ingezet op een meer gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met andere partijen. We willen versneld afscheid nemen van het aardgas. Maar op zo'n grote schaal woningen aansluiten op het warmtenet of voorzien van duurzaam opgewekte stroom, kunnen we niet alleen. En samenwerking is ook geboden voor klimaatadaptie. Wateroverlast beperkt zich niet tot onze woningen, maar treft hele buurten en wijken. Ook het ombuigen van afvalstromen vraagt samenwerking met ketenpartijen in de bouw- en sloopsector.

Duurzaam en comfortabel

De gebiedsgerichte benadering en de samenwerking met marktpartijen is goed zichtbaar in Ommoord en Prinsenland. Daar werken we met energieleverancier Eneco aan de verduurzaming van in totaal acht flats. Het gaat om vier ERA-flats en vier Sterflats, met ieder tussen de 150 en 175 woningen. Totaal gaat het om 1.400 woningen. In 2018 is de renovatie van twee flats afgerond, in totaal 331 woningen. De complexen hebben een moderner uiterlijk gekregen en zijn goed geïsoleerd. De woningen zijn energiezuiniger en gasloos gemaakt. De blokverwarmingsinstallatie is vervangen door een aansluiting op het warmtenet. Het energielabel is door al deze maatregelen gestegen van E/F naar label A. Onze huurders hebben nu een duurzame en comfortabele woning. De huur is hetzelfde gebleven.

600 woningen gasloos

In de wijk Pendrecht gaan we 600 woningen van het aardgas afhalen en aansluiten op het warmtenet. In 2018 tekenden we daarvoor een gebiedsovereenkomst met energieleverancier Nuon. Aanvankelijk ging het om een enkel losstaand complex, later gevolgd door een cluster complexen. Nu maken we een plan voor een heel gebied. Binnen vijf jaar worden de 600 woningen verwarmd met industriële restwarmte en koken de bewoners elektrisch. Op een aantal woningen komen zonnepanelen. We realiseren met deze investering een significante CO2 reductie (meer dan 50%).

All-electric

In Spangen startten we in 2018 de bouw van dertig all-electric eengezinswoningen. Het gaat om gasloze vrijesectorwoningen. De woningen hebben slimme zonnepanelen, driedubbel isolatieglas, lucht-warmtepomp, groene daken en slimme ventilatie. In fase 2 bouwen we nog eens vijftig van dergelijke woningen.

Zonnepanelen

In 2018 plaatste Woonstad Rotterdam 1.536 zonnepanelen op 212 woningen. Dat gaat om woningen verspreid door de stad. In totaal liggen er 8.823 zonnepanelen op 2.160 woningen. Voor 2019 kiezen we een meer gebiedsgerichte aanpak. De Aktiegroep Het Oude Westen maakt zich sterk voor een duurzame en groene woonomgeving. In nauwe samenwerking plaatsen we zo’n 150 zonnepanelen op daken in de wijk.

Renovaties verhogen duurzaamheid en comfort

Woonstad Rotterdam zet jaarlijks stappen om het aantal woningen met een rood label (E, F, G of EI groter dan 2,1) te verlagen. In 2018 is het aantal rode energielabels verder afgenomen tot 4.670 woningen (8,9% van de woningvoorraad). Daarmee liggen we op koers om ervoor te zorgen dat in 2022 maximaal 5% van onze woningen een rood energielabel heeft. Veel van deze woningen worden op termijn gesloopt of getransformeerd. Bij renovaties worden de woningen aardgasvrij gemaakt door aansluiting op het warmtenet of met all-electric installaties. Ook worden er andere duurzaamheidsingrepen, zoals isoleren, uitgevoerd om de labels verder te verhogen.