2018

Sociale duurzaamheid

Woonstad Rotterdam wil de kennis van bewoners over energieverbruik, hittestress en waterberging vergroten. Met respect voor de individuele keuzes van bewoners, willen wij ander gedrag stimuleren. In 2018 hebben we de rol van energiecoach steviger en structureler ingezet. Zo hebben we voor de renovatie van de Sterflats in Prinsenland actief gezocht naar energiecoaches die in de wijk wonen. Zij geven bewoners voorlichting over de energietransitie van hun woning van gas naar aansluiting op het warmtenet. Dat de energiecoaches de flats kennen en geen onbekenden in de buurt zijn, zorgt voor vertrouwen bij bewoners.

Nieuwe ambassadeurs

Ook op andere duurzaamheidsthema’s dan de energietransitie zetten we steeds vaker bewoners in als ambassadeurs. In 2018 bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen. Het zijn bewoners die uit eigen ervaring vertellen dat zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening. Ook maken we gebruik van bewonerscoaches rondom klimaatadaptatie. Veel bewoners realiseren zich niet dat door verharde tuinen het water niet wegzakt en blijft staan in straten en op pleinen.

Alle coaches die voor ons de wijk ingaan, worden eerst opgeleid en krijgen tools mee.