2018

Governance

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen legt in haar jaarverslag verantwoording af.

Financiën

Woonstad Rotterdam gaat door met waar ze mee bezig was: volop investeren in de stad. Door toenemende belastingdruk en de economische omstandigheden worden we gedwongen kritisch te kijken naar ons uitgavenpatroon en investeringsprogramma.