2018

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad kijkt met tevreden gevoelens terug op de vele goede prestaties die in 2018 geleverd zijn ten faveure van de stad en haar inwoners.

Verslag van de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad, het medezeggenschapsorgaan van medewerkers van Woonstad Rotterdam, hecht eraan zo vroeg mogelijk bij besluitvormingsprocessen betrokken te zijn.

Verslag van de Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam

Voor het jaarverslag van de Klantenraad verwijzen we naar de website van de Klantenraad, www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl.

Verslag van de Stichting Huurdersbelang Stadswonen

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) bestaat uit maximaal 8 leden, en vormt zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling van de ruim 6.300 huurders van Stadswonen Rotterdam.