2018

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018

25 Resultaat deelnemingen

 

2018

2017

resultaat deelnemingen

-81

173

stockdividend NV Stadsherstel

0

0

totaal resultaat deelnemingen

-81

173