2018

Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans over 2018

1 Vastgoedbeleggingen

 

2018

2017

niet DAEB vastgoed in exploitatie

  

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.400.146

1.163.550

activa Holding BV

0

0

activa Kennis en Energie BV

-285

-378

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.399.861

1.163.172

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

2018

2017

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (1%)

89

89

Woonstad Holding BV

1.924

1.964

Kennis & Energie BV

341

382

saldo enkelvoudige jaarrekening

2.354

2.435

6.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

4

0

Woonstad Holding BV

90

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

94

0

6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.891

7.004

Woonstad Holding BV

0

0

Kennis en energie

0

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.891

7.004

6.5 Overige vorderingen

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.751

7.197

Kennis en Energie BV

0

-91

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.751

7.106

6.6 Overlopende activa

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

464

787

Woonstad Holding BV

-24

73

saldo enkelvoudige jaarrekening

440

860

7 Liquide middelen

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

2.673

2.706

Kennis en Energie BV

-144

-77

Woonstad Holding BV

-2.026

-2.104

saldo enkelvoudige jaarrekening

503

525

11.1 Schulden aan kredietinstellingen en overheid

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

86.863

77.411

Kennis en Energie BV

0

0

Woonstad Holding BV

0

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

86.863

77.411

11.2 Schulden aan leveranciers

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

19.449

13.081

Kennis en Energie BV

0

0

Woonstad Holding BV

-7

-15

saldo enkelvoudige jaarrekening

19.442

13.066

11.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

4.959

3.437

Kennis en Energie BV

4

-51

Woonstad Holding BV

7

-30

saldo enkelvoudige jaarrekening

4.970

3.356

11.6 Overlopende passiva

 

2018

2017

saldo geconsolideerde jaarrekening

79.864

100.660

Kennis en Energie BV

-101

-115

Woonstad Holding BV

-26

-22

saldo enkelvoudige jaarrekening

79.737

100.523