jaarverslag 2019

Organisatie

Door het ontwikkelen van de organisatie en medewerkers werken we aan een toekomstbestendige en wendbare organisatie, met een hogere klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Zo kunnen we onze ambities nog beter waarmaken.

Organisatie

2019

2018

aantal medewerkers op 31 december

557

541

verdeling personeel: mannen-vrouwen

48%-52%

48%-52%

verdeling dienstverband: fulltime-parttime

70%-30%

72%-28%

verdeling dienstverband: vast-tijdelijk

87%-13%

87%-13%

verdeling naar leeftijd: 15-24 jaar

1%

1%

verdeling naar leeftijd: 25-34 jaar

18%

18%

verdeling naar leeftijd: 35-44 jaar

30%

30%

verdeling naar leeftijd: 45-54 jaar

27%

26%

verdeling naar leeftijd: 55-64 jaar

24%

25%

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin we werken verandert voortdurend. Om goed te kunnen anticiperen op deze veranderingen is ander gedrag en andere vaardigheden van medewerkers nodig en een andere manier van leidinggeven. Organisatieontwikkeling gaat steeds meer over leren, aanpassingsvermogen en bijbehorend gedrag. Via verschillende wegen faciliteren we medewerkers het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontwikkelen en regie te nemen over de eigen loopbaan.

In 2019 hebben we het leiderschapstraject voortgezet en doorontwikkeld voor het managementteam en middenmanagement. Centraal stonden onze gedragswaarden: het verschil maken, verantwoordelijkheid voelen en nemen, aanpakken en oplossen en verbinding maken. Deze kernwaarden moeten zichtbaar zijn in het gedrag van medewerkers en leiderschap moet dat tot stand brengen; zo kunnen wij onze strategische doelen halen.

We bouwden verder aan de strategische personeelsplanning (SPP), een plan dat de medewerkers helpt om de organisatie naar de toekomst te brengen. Met de SPP krijgen we inzicht in welke talenten we in huis hebben en welke er voor de toekomst ontbreken. Zo kunnen we loopbaanwensen, talentontwikkeling en kennis en vaardigheden afstemmen op wat de organisatie nodig heeft om haar ambities waar te maken.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en gezond blijven. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker werkt de organisatie hieraan actief mee. Zo proberen we ziekteverzuim te reduceren, zijn medewerkers duurzaam inzetbaar en houden we talenten vast.

ziekteverzuim

2019

2018

kort

1,09%

0,98%

middellang

1,27%

0,97%

lang

1,82%

2,47%

extra lang

0,22%

0,35%

totaal

4,40%

4,77%