jaarverslag 2019

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad kijkt met tevredenheid terug op 2019. Er zijn opnieuw vele goede prestaties geleverd die de stad en haar inwoners ten goede komen.

Verslag van de Ondernemingsraad

Een OR voert namens collega’s overleg met de bestuurder, en behartigt hierbij de belangen van het personeel. Een belangrijke taak is het bewaken van de geldende wet-en regelgeving, zoals naleving van de cao en het sociaal statuut.