jaarverslag 2019

Governance

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de met Woonstad Rotterdam verbonden ondernemingen. De RvC legt verantwoording af in haar jaarverslag [link invoegen].

Financiën

Woonstad heeft een goed jaar achter de rug, waarin weer volop is geïnvesteerd in de stad en de financiële positie nog steeds gezond is.