jaarverslag 2019

Ondertekening

Na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de onafhankelijke accountant stelt het bestuur de jaarrekening van Woonstad Rotterdam over het boekjaar 2019 op.

Was getekend, Raad van Bestuur, 5 mei 2020

  
   
   
   

drs. M.B.T. Molenaar

 

drs. M. el Achkar

voorzitter Raad van Bestuur

 

lid Raad van Bestuur

   
   
   

Na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de onafhankelijke accountant ondertekent de Raad van Commissarissen de jaarrekening van Woonstad Rotterdam over het boekjaar 2019 en besluit deze vast te stellen.

Was getekend, Raad van Commissarissen, 5 mei 2020

  
   
   
   

drs. A.M. Breeman

 

drs. H.H.H. Wieleman RA

voorzitter Raad van Commissarissen

  
   
   
   

ing. F. Darkaoui

 

ir. T.V.M. Heerkens

   
   
   

ing. C.J. Schippers MSUS