jaarverslag 2019

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2019

overzicht x € 1.000

 

2019

 

2018

geconsolideerd netto resultaat na belastingen, toekomend aan rechtspersoon

 

624.561

 

1.313.147

herwaardering materiële vaste activa

0

 

0

 

afwaardering/herwaardering financiële vaste activa

0

 

0

 

gerealiseerde herwaardering ten laste van eigen vermogen

0

 

0

 

totaal rechtstreekse mutaties in eigen vermogen rechts­persoon als onderdeel groepsvermogen

 

0

 

0

totaalresultaat rechtspersoon

 

624.561

 

1.313.147