jaarverslag 2019

4 Voorraden

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
 

2019

2018

teruggekochte MVE/MGE/FairValue-woningen

8.681

9.898

totaal

8.681

9.898

   
   

voorraadverloop teruggekochte MVE/MGE woningen (in aantallen)

2019

2018

beginvoorraad teruggekochte woningen

52

37

teruggekochte woningen

334

352

verkochte woningen

-83

-79

woningen terug naar verhuur

-264

-258

eindvoorraad teruggekochte woningen

39

52

4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
 

2019

2018

kostprijs onderhanden werk koopprojecten niet verkochte woningen

4.751

2.667

totaal

4.751

2.667