jaarverslag 2019

5 Onderhanden projecten

5 Onderhanden projecten 
 

2019

2018

kostprijs onderhanden koopprojecten verkochte woningen

0

0

gefactureerde termijnen

0

0

totaal

0

0

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2018 en 2019 verantwoord onder post 11.3.