jaarverslag 2019

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019

25 Resultaat deelnemingen

 

2019

2018

resultaat deelnemingen

-599

-81

stockdividend NV Stadsherstel

0

0

totaal resultaat deelnemingen

-599

-81