jaarverslag 2019

Profiel

Met ruim 56.000 woningen en ruim 4.300 eenheden overig vastgoed in beheer behoort Woonstad Rotterdam tot de belangrijkste huisvesters in de stad. Wij zijn een echte stadscorporatie die uitsluitend actief is in Rotterdam. Door onze omvang maken we daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad. Daar zijn we trots op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en handelen in lijn met de Governancecode Woningcorporaties.

De wensen van onze bewoners staan centraal bij onze dienstverlening. Wij bouwen en beheren goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Ook zetten we ons in voor leefbare wijken waar het prettig wonen en leven is. Wij dragen bij aan Rotterdam als aantrekkelijke stad om in te wonen, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.