2018

Voorwoord

In 2018 stond de woningmarkt onder grote druk. Het woord ‘woningnood’ werd zelfs gebruikt. Wie had dat gedacht, toen in 2015 de nieuwe woningwet zijn intrede deed.

Profiel

Met ruim 56.000 woningen en ruim 4.300 eenheden overig vastgoed in beheer behoort Woonstad Rotterdam tot de belangrijkste huisvesters in de stad. Wij zijn een echte stadscorporatie die uitsluitend actief is in Rotterdam.

Strategie

De wereld verandert snel en ingrijpend. 2018 was het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe ondernemingsstrategie ‘Toekomstgericht met een menselijk gezicht’. Onze kerntaak is een gegeven: die is vastgelegd in wet- en regelgeving.

De kern van ons bestaan

Dagelijks zijn wij bezig om Rotterdammers die in aanmerking komen voor een corporatiewoning, goed, betaalbaar en met plezier te laten wonen.

Onze klanten

De Rotterdamse bevolking groeit. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Daarnaast vergrijst de stad in snel tempo.

Vastgoed

In 2018 hebben wij een extra stap gezet om ook in de toekomst iedereen een passende woning te kunnen bieden. We hebben weer fors geïnvesteerd in nieuwbouw en in planmatig onderhoud.

Onderhoud

Prettig wonen begint bij een goed onderhouden woning zonder gebreken. Voor bewoners is de kwaliteit van onze woningen essentieel. In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze woningen.

De menselijke maat

Onze bewoners staan centraal bij alles wat we doen. Bij elk contact met bewoners willen we het verschil maken door zo goed mogelijk in te spelen op hun wensen, behoeften en verwachtingen. We lossen problemen snel op en op de juiste manier.

Onze dienstverlening

Om onze dienstverlening verder te verbeteren, hebben we in 2018 geïnvesteerd in twee trajecten: digitalisering en klanthouding van onze medewerkers.